Information från styrelsen, feb-mars 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 21 februari 2023, vill styrelsen informera om följande:

Laddstolpar för elbilar

Föreningen arbetar för införande av laddplatser för elbilar. Det som diskuteras är att installera 6 laddplatser. Föreningen har idag en känd efterfrågan på några få laddplatser.
Den som har intresse att få möjlighet att ladda sin elbil ombedes att kontakta styrelsen (e-post eller lapp i brevlådan i LV4) senast den 15 mars. Information kommer också i brevlådorna.

P-platser, carport och förråd, höjning

Styrelsen har beslutat om en höjning av avgifterna för p-platser, carportplatser och extra förråd (inte de ordinarie förråd som tillhör lägenheten) med 30 kr per månad. De nya priserna är 333 kr för p-plats, 575 kr respektive 250 kr/månad för extra förråd.

Eldebitering

Korrigering av den förhandsdebitering av el som sker månadsvis kommer att ske på avgiftsavin för april månad.

Föreningsdag 15 april

Vårens föreningsdag då vi träffas, pysslar i rabatter, röjer lite allmänt och grillar korv som avslutning, är fastställd till lördag 15 april med start kl 10.

Cykelrensning, start i april

Styrelsen avser att rensa cykelrummen på eventuella cyklar som inte har någon ägare. Detta startar i samband med vårens föreningsdag. Alla cyklar skall då vara märkta med det tresiffriga lägenhetsnumret. Mer information kommer senare.

Kommande händelser

21 mars – styrelsemöte