Information från styrelsen, januari 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 17 januari vill styrelsen informera om följande:

Vintern är här, även om den nu kommit av sig

Hjälp till att se till att portar går igen efter passage, sopa bort snö och grus som ligger i tröskeln om porten inte går igen. På så sätt sparar vi på värmen och minskar risken för obehöriga i våra hus.

Belysning ute och inne

Styrelsen håller på med en översyn och reparation av trasig belysning. Inom kort bör detta fungera.

Tvättstugan

Klockan som styr tvättstugans maskiner är nu justerad och tvättning är möjligt från kl 07.00.

Kommande händelser

21 februari 2023 – styrelsemöte