Information från styrelsen, jul-nyår 2022-23

Från det senaste styrelsemötet, den 20 december vill styrelsen informera om följande:

Elavläsning

Manuell avläsning av vars och ens elmätare (sitter i säkringsskåpet i respektive lägenhet) kommer att utföras. Läs av din mätarställning så nära halvårsskiftet som möjligt. Denna avläsning ligger till grund för att kunna räkna av vars och ens elförbrukning för att korrigera den preliminära debiteringen mot verklig förbrukning.
En avläsningslapp delas ut i vars och ens brevlåda, det går också bra att maila in mätarställning, avläsningsdatum, tresiffrigt lägenhetsnummer och gärna ett telefonnummer till styrelsen.

Trädbeskärning och trädfällning

Med snöstormen för några veckor sedan bröts några trädgrenar av och vi fick anlita en arborist för åtgärd. Genom arboristens försorg har skadade träddelar åtgärdats. En klenare tall visade sig att inte vara frisk och den togs därför ned. Nu är trädresterna också bortforslade.

God Jul och Gott Nytt år!

Slutligen vill styrelsen önska alla boende en God Jul och ett Gott Nytt år.

Kommande händelser

17 januari 2023 – styrelsemöte