Information från styrelsen, december 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 22 november och extra styrelsemöte den 6 december 2022, vill styrelsen informera om följande:

Avgiftshöjning från årsskiftet

Styrelsen har gjort en budget för år 2023 och beslutet blev att höja avgifterna med 3,5%, detta från 1 januari 2023.

Uppdaterade stadgar

Föreningen har uppdaterat sina stadgar och dessa är nu registrerade hos Bolagsverket. De uppdaterade stadgarna finns publicerade på föreningens hemsida.

Glöm inte att släcka adventsljusen!

Den farligaste helgen brukar vara 3:e advent. Kom ihåg grundregeln – den som tänder ett ljus svarar för att också se till att det blir släckt!

Kommande händelser

20 december – styrelsemöte