Information från styrelsen, oktober 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 25 oktober 2022, vill styrelsen informera om följande:

Kleni AB ny städfirma, storstädning denna vecka

Föreningen har tecknat ett nytt avtal om städning i våra fastigheter. Den nya städfirman heter Kleni AB och de börjar denna vecka med en storstädning.

Avgiftshöjning från 1 januari 2023

Inflationen i Sverige och Europa har gått upp och våra kostnader ökar, inte minst för fjärrvärme och elenergi. Föreningen arbetar med att ta fram en budget för 2023. Vi ser redan nu att vi måste göra en avgiftshöjning vilket sannolikt sker från kommande årsskifte. Vi ber att få återkomma med mer information i anslutning till månadsskiftet november-december.

Cykelrensning, efter nyår

Cykelrensningen som omtalades förra månaden påbörjas efter årsskiftet. Tanken är att cykelrensningen ska avslutas i anslutning till vårens föreningsdag.

Ytterdörrar går inte alltid i lås

Vi har problem med att några ytterdörrar (plåtdörrar) inte går i lås av dörrstängaren. Styrelsen kommer att försöka få detta åtgärdad, men vi ber också alla boende att alltid kontrollera att ytterdörrarna går i lås när du gått ut eller in. På så sätt hjälps vi åt att inte underlätta för obehöriga att komma in i våra hus.

Kommande händelser

22 november – styrelsemöte