Stadgeförslag inför extrastämma 2022-10-11

På föreningens ordinarie stämma i juni beslöt stämman att godkänna förslag till uppdaterade föreningsstadgar. För att beslutet skall bli giltigt krävs ytterligare ett stämmobeslut. Styrelsen kommer därför att kalla till en extra föreningsstämma tisdag den 11 oktober kl 19 i tvättstugan.

Förslaget som presenterades i juni och kommer beslutas om under stämman:
Stadgeförslag inför extrastämma 2022-10-11