Information från styrelsen, september 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 20 september 2022, vill styrelsen informera om följande:

Tisdag 11 oktober – extra föreningsstämma – uppdaterade stadgar

På föreningens ordinarie stämma i juni beslöt stämman att godkänna förslag till uppdaterade föreningsstadgar. För att beslutet skall bli giltigt krävs ytterligare ett stämmobeslut. Styrelsen kommer därför att kalla till en extra föreningsstämma tisdag den 11 oktober kl 19 i tvättstugan. Den formella kallelsen skickas ut i stadgeenlig tid.

Föreningsdag 1 oktober

Hösten är snart här och Mark- och utemiljögruppen planerar för nästa föreningsdag som är tänkt till lördag den 1 oktober 2022. Väl mött kl 10 denna dag så fixar vi med föreningens utemiljö och avslutar med korvgrillning, precis som vi brukar.

Cykelrensning, i vinter

Våra cykel- och barnvagnsrum behöver rensas. Det samlas cyklar och vi misstänker att alla cyklar inte har en ägare. Rensningen sker senare i vinter men styrelsen vill förvarna redan nu. Har du en cykel som du inte använder är det bra om den förvaras i lägenhetsförrådet eftersom cykelrummen är avsedda för cyklar och barnvagnar som används regelbundet.

Rökning, eller inte, på balkonger

Vi har några medlemmar som störs av rökning. Det är inte förbjudet att röka på balkongen men styrelsen rekommenderar alla att tänka på risken att störa grannarna, innan rökning sker på balkongen. Det är av samma skäl som vi behöver visa hänsyn om vi ska grilla (endast elgrill) på balkongen.

Förhandsdebitering av el

Föreningen förhandsdebiterar el för senare avräkning halvårsvis. Vid senaste utskicket av avgiftsavier har förhandsdebiteringen fallit bort. Vår ekonomiske förvaltare kommer att skicka ut kompletterande avier med det saknade beloppet.

Kommande händelser

11 oktober – extra föreningsstämma
25 oktober – styrelsemöte