Information från styrelsen, augusti 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 18 augusti 2022, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdag 1 oktober

Även om sommaren fortfarande håller full fart så närmar sig hösten. Mark- och utemiljögruppen har redan börjat dra upp planerna för nästa föreningsdag som är tänkt till lördag den 1 oktober 2022. Väl mött kl 10 denna dag så fixar vi med föreningens utemiljö och avslutar med korvgrillning, precis som vi brukar.

Extra föreningsstämma – uppdaterade stadgar

På föreningens ordinarie stämma i juni beslöt stämman att godkänna förslag till uppdaterade föreningsstadgar. Detta beslut måste följas upp av ytterligare ett stämmobeslut, det gör vi på en extra föreningsstämma. Styrelsen har nu fastställt att denna stämma sker tisdag den 11 oktober kl 19 i tvättstugan. Den formella kallelsen skickas ut i stadgeenlig tid.

Elprisökning

Föreningen har tecknat ett nytt avtal om elleverans och det gäller från 1 september. Avtalet tecknades redan före sommaren. Det innebär en ökning av våra elkostnader och påverkar bland annat den förhandsdebitering av el för respektive lägenhet som idag sker månadsvis. Påverkan blir enligt följande:

  • Små lägenheter – förhandsdebitering ökar från 250 kr till 335 kr.
  • Större lägenheter – förhandsdebitering ökar från 350 till 470 kr.

Justering sker från och med den 1 oktober.

Kommande händelser

20 september – styrelsemöte
11 oktober – extra föreningsstämma