Information från styrelsen, juni 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 22 juni 2022, vill styrelsen informera om följande:

Ny styrelse

På årsmötet för några veckor sedan fastställdes en ny styrelse i enlighet med valberedningens förslag. På informationsbladet om föreningen, det som sitter i porten, står angivet vilka som sitter i styrelsen och hur styrelsen konstituerat sig.

Lediga parkeringsplatser

Vi har fortfarande några lediga parkeringsplatser tillgängliga. Är någon intresserad, kontakta styrelsen via e-post.

Extra föreningsstämma

På årsmötet för några veckor sedan beslutades nya stadgar enligt det förslag som skickats ut. De nya stadgarna måste beslutas (fastställas) på ytterligare en föreningsstämma, denna planeras till i höst.

Elavläsning

Manuell avläsning av vars och ens elmätare (sitter i säkringsskåpet i respektive lägenhet) kommer att utföras. Läs av din mätarställning så nära halvårsskiftet som möjligt. Denna avläsning ligger till grund för att kunna räkna av vars och ens elförbrukning för att korrigera den preliminära debiteringen mot verklig förbrukning.
En avläsningslapp delas ut i vars och ens brevlåda, det går också bra att maila in mätarställning, avläsningsdatum, tresiffrigt lägenhetsnummer och gärna ett telefonnummer till styrelsen.

Sopsortering av matavfall

Styrelsen påminner om att i möjligaste mån sortera ut matavfall och lägga i de bruna sopkärlen i återvinningsrummet. Påsar för detta finns intill sopkärlen. Detta är ett led i det allmänna miljöarbetet, något vi alla måste hjälpa till med.

Ny kod till portarna, men senare under året

Styrelsen har beslutat att byta kod till portarna en gång per år framöver. Nästa kodbyte planeras till januari 2023.

Kommande händelser

18 augusti – styrelsemöte