Information från styrelsen, maj 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 17 maj 2022, vill styrelsen informera om följande:

Årsmöte den 2 juni kl. 18.30

Torsdag den 2 juni är det dags för årets ordinarie föreningsstämma. Kallelse med underlag delas ut i brevlådorna. På årsmötet kommer sedvanliga frågor att beröras som årsredovisning, val av ny styrelse mm. Till årets stämma har styrelsen ett förslag till nya stadgar. Förutom förslag till nya stadgar finns det ett presentationsblad som beskriver de väsentligaste ändringarna.

Efter årsmötet har vi ett litet samkväm med enkel förtäring och dryck, ett glas vin eller alkoholfritt alternativ. Till samkvämet behöver vi en förhandsanmälan, anmäl dig till styrelsen e-post (styrelse@brfnorrafriheten.se) eller lägg en lapp i föreningens brevlåda.

Platsen för årsmötet är i grannföreningens föreningslokal – Kolbäcksgränd 6.

Lediga parkeringsplatser

Vi har några lediga parkeringsplatser tillgängliga. Är någon intresserad, kontakta styrelsen via e-post.

Kärvande cykelrumsdörrar

Vi har ett par ytterdörrar till cykelrum som kärvar litet. Vi ska beställa åtgärd av detta men i avvaktan på det ber vi alla att vara uppmärksamma på att dörrarna går i lås efter att du gått in eller ut.

Kommande händelser

2 juni – ordinarie föreningsstämma

22 juni – styrelsemöte (preliminärt)