Information från styrelsen, mars-april 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 21 mars 2023, vill styrelsen informera om följande:

Motioner till årsmötet, senast 1 maj

Föreningens ordinarie föreningsstämma sker den 1 juni. Alla har möjlighet att lämna in motioner till stämman. Styrelsen har bestämt att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj 2023. Motionerna skickas in på styrelsens e-post eller på papper i föreningens brevlåda i 4:an.

Misstanke om mal i källaren i 4:an

Vi har fått indikationer att det kan finnas mal i källaren i 4:an. Styrelsen undersöker hur detta ska hanteras. Läs mer på anticimex hemsida.

Föreningsdag 15 april

Vårens föreningsdag då vi träffas, pysslar i rabatter, röjer lite allmänt och grillar korv som avslutning, är fastställd till lördag 15 april med start kl 10. Mer information kommer Mark- och Utemiljögruppen att lämna i portarna några dagar innan.

Cykelrensning, start i april

Cykelrensning startar som tidigare meddelats i samband med föreningsdagen den 15 april. Alla cyklar skall vara märkta då med det tresiffriga lägenhetsnumret. Etiketter för det delas ut i brevlådorna i god tid i förväg, senast 31 mars. Mer information kommer på särskilt anslag eller i brevlådorna.

Kommande händelser

18 april – styrelsemöte