Information från styrelsen, april-maj 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 18 april 2023, vill styrelsen informera om följande:

Motioner till årsmötet, senast 1 maj

Föreningens ordinarie föreningsstämma sker den 1 juni. Alla har möjlighet att lämna in motioner till stämman. Styrelsen har bestämt att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj 2023. Motionerna skickas in på styrelsens e-post eller på papper i föreningens brevlåda i 4:an.

Elstöd

Elstöd har betalats ut till privatpersoner. Vår bostadsrättsförening betraktas som ett företag och det är föreningen som kanske kommer att få elstöd utbetalat. Just nu har styrelsen uppfattat genom massmediala uppgifter att regeringen har skickat liggande förslag till elstöd för företag till EU för kontroll av att det sker på ett sätt som inte strider mot EU:s regelverk. För närvarande vet vi inte om och när ett elstöd kan betalas ut till föreningen. Om vi får elstöd, så måste föreningen ansöka om detta och ansökan skall ske under sommaren.

Elstödet betalas i sådant fall till den juridiska person som har elavtal vid en given tidpunkt under 2022. Eftersom det är vår förening som står på elavtalen, sker utbetalning till föreningen. Det finns inget krav att föra elstödet vidare till medlemmarna. Styrelsen har beslutat att låta elstödet ingå i föreningens allmänna ekonomi för att stödja avbetalning på föreningens lån vilket långsiktigt håller ned våra månadsavgifter till föreningen. Till saken hör att föreningen har, för den period som elstödet avser, inte drabbats av höga elkostnader genom att vi haft ett lågt fast pris för el. Sedan i höstas har vi ett fast pris som är litet högre än tidigare, men som idag får betraktas som lågt.

Värmeproblematik i Ljusnevägen 6

Det finns några boende som har problem med värmen i Ljusnevägen 6. Vi har haft kontakt med vår fastighetsförvaltare (Driftia) som kommer att göra en temperaturmätning i utvalda lägenheter. Det kräver sannolikt injustering av element men även injustering av flöde i undercentralen i Ljusnevägen 4. Detta kan inte utföras under sommarperioden utan utförs i höst när det blir svalare ute.

Kommande händelser

23 maj – styrelsemöte