Information från styrelsen, juni 2016

Från det senaste styrelsemötet, den 15 juni, vill styrelsen informera om följande:

Nya portkoder
För några dagar sedan delades nya portkoder ut i brevlådorna. De nya portkoderna gäller från den 19 juni på kvällen.

Håll koll!
Sommaren är här! Semestern är nära (för en del av oss). Många kan vara bortresta, en del litet längre. Detta är tillfälle för inbrottstjuvar. Hjälp dina grannar genom att hålla koll – se till att ytterdörrar går i lås när de stängs. Meddela gärna din granne om du åker bort en längre tid etc. Släpp inte in obehöriga i våra hus – kommer det någon du inte känner igen som ska in – fråga vem vederbörande ska besöka etc.

Sandlådan – sätt tillbaka nätet
Vi vill påminna om att sätta tillbaka nätet över sandlådan när du och dina barn använt den.

Cykelrensning
Vid genomförd kontroll har vi funnit 8 st cyklar som inte varit märkta med ägare. Dessa är nu förtecknade och uppmärkta med en särskild lapp. Om din cykel har märkts med en sådan lapp, kontakta styrelsen så att vi kan ta bort cykeln från listan över cyklar utan känd ägare. Nästa steg, om ungefär 2½ månad, är att flytta dessa cyklar till annan plats där föreningen förvarar dem i 3 månader.

Årsmötet
Föreningens ordinarie föreningsstämma genomfördes den 9 juni i grannföreningens samlingslokal. Justerat protokoll från stämman är klart och en kopia på detta ligger utlagt i varje port. Stämman avlöpte som förväntat – inga motioner och stämman beslutade också om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen varefter en ny styrelse valdes. Den nya styrelsen är nästan samma som tidigare – styrelsen har nu bara en suppleant mot tidigare tre. Information om den nya styrelsen och sammanträdesdatum för kommande styrelsemöten är anslaget i portarna.

Kommande händelser
24 augusti och 27 september – styrelsemöte.