Lägenhetsnummer

Det finns två nummer för varje lägenhet i BRF Norra Friheten; Ett internt med tre siffror som är föreningens och ett externt med fyra siffror som upprättats av Lantmäteriet.