Pantsättning

Anmälan samt avanmälan om pantsättning av bostadsrätt ska skickas till:

Brf Norra Friheten
Box 92132
120 08 Stockholm