Säkerhet och ansvar

Tillsammans ska vi förhindra inbrott och skadegörelse. För att undvika objudna besökare, se alltid till att dörrar och portar som ska vara låsta verkligen går i lås. Var restriktiv med att lämna ut portkoden. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader.

Uppvärmning är föreningens största kostnad. Tänk alltid på att spara på vatten och energi. Sänk gärna värmen på radiatorer. Låt inte fönster eller balkongdörrar stå öppna för länge.

Lägenheten och föreningens övriga utrymmen får inte användas för annat än avsedda ändamål. Vid upptäckt av ohyra anmäl omedelbart detta till fastighetsskötare och styrelse.