Lägenhetsnummer

Det finns nu två nummer för varje lägenhet BRF Norra Friheten; Ett INTERNT som är föreningens och ett EXTERNT som upprättats av Lantmäteriverket.