Information från styrelsen, april-maj 2016

Från senaste styrelsemötet, den 19 april 2016, vill styrelsen informera om:

Årsmötet blir den 17 maj – ändrad dag
Styrelsen har blivit tvungen att flytta årsmötet till den 17 maj. Vi hoppas att detta inte leder till besvär för någon. Kallelse sätts upp i portarna och publiceras också på hemsidan. Vi avser att dela ut årsredovisningen till alla medlemmar.

Vårens fixardag
Vårens fixardag var den 23 april då många medlemmar samlades för att iordningsställa rabatter, sandlådor, städa i soprum mm. Det hela avslutades med mingel och korvgrillning. Vi hade också tur med vädret, regnet kom först senare på eftermiddagen.

Överlåtelser och pantsättningar
Överlåtelseavtal, medlemsansökan, pantsättningshandlingar – allt detta skickas till vår ekonomiske förvaltare Certivo AB, Lyftvägen 11, 167 33 Bromma.

Cykelrensning på gång
Föreningens cykelrum är avsedda för de cyklar som används regelbundet. Vi misstänker att det finns cyklar där som saknar ägare. En rensning är tänkt att ske under sommaren och hösten – först genom information och att alla skall märka upp sina cyklar. Omärkta cyklar registreras av föreningen och förvaras här i minst tre månader. Polisen informeras om dessa också varefter ytterligare tre månader skall löpa. De cyklar som då inte har någon känd ägare tillfaller föreningen, som kan avyttra dem på valfritt sätt. Hela denna process tar omkring 6 månader att genomföra. Tanken är att detta startas i vår och avslutas sent i höst.

Trapphusens golv
Föreningen överväger att polera golven i trapphusen. För att detta skall bli bra, måste det råda gångförbud i trappen i ca en timma efter genomförd polering. Styrelsen önskar synpunkter på detta och framför allt på vilken tidpunkt på dygnet som skulle vara lämplig att göra detta på. Lämna dina synpunkter till styrelsen, i brevlådan i 4:an eller via e-post.