Information från styrelsen, påsk 2016

Från senaste styrelsemötet, den 22 mars 2016, vill styrelsen informera om:

Årsmötet blir den 17 maj – ändrad dag
Styrelsen har blivit tvungen att flytta årsmötet till den 17 maj. Vi hoppas att detta inte leder till besvär för någon.

Motioner till årsmötet
Du som vill göra din stämma hörd och föreslå något till årsmötet skriver en motion och lämnar den till styrelsen. Sista dag att lämna motioner är den 4 april. Då hinner styrelsen behandla motionen före årsmötet. Årsmötet är flyttat till den 17 maj.

Vårens fixardag
Fixardagen i vår är preliminärt planerad till den 23 april. Föreningen håller med korv mm som brukligt. Datumet är preliminärt och kan ändras pga vädret. Välkomna!

Vi noterar nu tacksamt att det är fritt från barnvagnar i trapphusen. Tack för hjälpen!

Extra barnvagnsplats i 2:an
Vid senaste styrelsemötet beslöt styrelsen att temporärt och på prov tillåta att två barnvagnar ställs i källargången, västra änden (invid förråd nr 11). Platsen kommer att märkas upp med ett enkelt anslag. Det är max två barnvagnar som tillåts här. Genom att detta är i förrådsutrymmet, som är en egen brandcell, kan detta tillåtas. Du som har synpunkter på detta, såväl positiva som negativa, får gärna höra av dig till styrelsen.

Förvaring av barnvagnar och cyklar
En svårighet för familjer med barn i barnvagnsålder har varit, och är, att förvara barnvagnarna. Detta, och olika möjligheter till lösning, diskuterades på styrelsemötet. En möjlighet kan vara att uppföra särskilda cykelförvaringshus mellan våra hus. Har du synpunkter eller förslag så går det bra att kontakta styrelsen.

TV-boxar och liknande utrustning har Brf ursprungligen tillhandahållit till respektive lägenhet. Sådan utrustning har medlemmen ansvar för att underhålla. Om en defekt TV-box inte ersätts eller repareras, är det en brist som lägenhetsinnehavaren svarar för. Vid en försäljning övertas detta ansvar av köparen. Brf avser att informera om detta på hemsidan. Genom att Brf har avtal med CanalDigital så levererar de ersättningsboxar till föreningen. Kostnaden för detta debiteras medlemmen.

Kommande händelser
19 april – styrelsemöte. 17 maj årsmöte.