Information från styrelsen, januari 2018

Information från styrelsen, januari 2018

Från bland annat det senaste styrelsemötet, den 23 januari 2018, vill styrelsen
informera om följande:

Stadgeändring
Våra stadgar är desamma som när föreningen bildades i samband med att våra hus
uppfördes. Lagen om ekonomiska föreningar har uppdaterats vilket har medfört krav
på stadgeändring. Styrelsen har arbetat igenom våra stadgar och kommer att kalla
till en extra föreningsstämma den 6 mars där vi skall fatta ett första beslut om
ändrade stadgar. Det andra beslutet är tänkt att fattas på nästa ordinarie
föreningsstämma. Kallelse kommer att delas ut liksom förslaget till nya stadgar.
Givetvis sätter vi upp en kallelse i porten också.

Brandskydd – portar och gångar fria!
Vi har skrivit om detta förut, men vi tvingas tyvärr att upprepa det. Det är inte tillåtet
att förvara saker i vare sig trapphus, inte utanför den egna lägenhetsdörren, inte i
förrådsgångar och inte i gångvägen mellan dörrarna i cykel/barnvagnsrum. Här
måste det vara fritt från saker.

Trots upprepade anmaningar genom anslag i portarna så står det saker i trapphusen
och på andra platser. Det är inte tillåtet att förvara privata saker på föreningens
gemensamma utrymmen med undantag för barnvagnar och cyklar (som används
regelbundet) i cykelrummen, dock får inte gångvägen mellan dörrarna blockeras. Det
är också tillåtet att förvara max två barnvagnar i 2:ans ”källarkorridor”, längst in till
höger.

Vi misstänker att alla inte läser anslagen i porten varför en särskild information
kommer att delas ut i samtliga postlådor. Nu efter senaste snöfallet iakttogs en snowracer i 4:ans port under ett par dagar. Det är inte tillåtet.

Elavläsning
Vi har nu fått in elavläsning från nästan samtliga lägenheter, det är ett fåtal där det
saknas. Dessa kommer att debiteras med ett antaget värde. Det blir en liten
avvikelse vid denna avräkning, men detta korrigeras per automatik vid nästa
avräkning (om kostnaden för el nu blir litet för hög, så blir den lika mycket mindre
nästa gång och vice versa).

Vinter!
Vintern är här och det har inneburit både snö, kyla, tö, snöblask och just nu regn.
Oavsett väderlek så är det viktigt att alla hjälps åt att se till att portar, soprumsdörrar
och andra ytterdörrar verkligen går i lås. Borsta rent i tröskeln om det behövs.

Kommande händelser
20 februari, 20 mars – styrelsemöte
6 mars – extra föreningsstämma