Information och regler om utrymningsvägar

Brandskydd – portar och gångar fria!
Vi har skrivit om detta förut, men vi tvingas tyvärr att upprepa det. Det är inte tillåtet
att förvara saker i vare sig trapphus, inte utanför den egna lägenhetsdörren, inte i
förrådsgångar och inte i gångvägen mellan dörrarna i cykel/barnvagnsrum. Här
måste det vara fritt från saker.
Trots upprepad information genom anslag i portarna med uppmaning att respektera
detta så förekommer det saker i trapphusen och på andra platser. Det är inte tillåtet
att förvara privata saker (t.ex. leksaker, snowracer, barnvagnar) på föreningens
gemensamma utrymmen med undantag för barnvagnar och cyklar (som används
regelbundet) i cykelrummen, dock skall gångvägen mellan dörrarna hållas fri. Det är
också tillåtet att förvara max två barnvagnar i 2:ans ”källarkorridor”, längst in till
höger. Nu efter senaste snöfallet iakttogs till exempel en snowracer i 4:ans port
under ett par dagar. Det är inte tillåtet. ¨
Det är styrelsen som har ansvar för fastigheten och också ansvarar för att
utrymningsvägar hålls fria. Det är inget som styrelsen kan tumma på, se mellan
fingrarna, eller vara mindre noggranna med. Skulle olyckan vara framme så kan
styrelsen ställas till svars för detta. Det är därför vi är noggranna med detta.

Varför ska jag respektera dessa regler?
Svaret är enkelt. Om det börjar brinna, eller om det blir rökutveckling av annat skäl i
trapphuset, då blir det omöjligt att se där. Samma sak om det bara blir strömavbrott
under dygnets mörka timmar – det blir svart. Den som då behöver ta sig ut kan inte
orientera sig. Prova att på natten släcka all belysning i lägenheten och täcka för alla
fönster så att inget ljus utifrån kommer in – försök sedan att snabbt förflytta dig i
lägenheten. Tänk dig då att dörrar står halvöppna, att stolar och annat står framme
och är i vägen. I en paniksituation blir detta ännu värre.
Även räddningstjänsten är betjänta av att det är fritt i trapphuset. De behöver
komma in för att släcka eller rökdyka. Ambulanspersonal behöver fri väg om någon
blir sjuk och måste åka ambulans.
Det är också viktigt att det inte finns brännbart material i trapphuset som någon kan
sätta eld på.

Åtgärder
Styrelsen måste vidta åtgärder om detta fortsätter. Inom styrelsen diskuteras vilka
åtgärder som är lämpliga och möjliga. Målet är att var och en ska ta hand om sina
egna saker, och att dessa förvaras av var och en i lägenheten eller i
lägenhetsförrådet, men styrelsen kan tvingas ta till andra åtgärder.

Styrelsen för Brf Norra Friheten, 2018-01-28