Information från styrelsen, mars-april 2018

Information från styrelsen, mars-april 2018
Från bland annat det senaste styrelsemötet, den 20 mars 2018, vill styrelsen informera om följande:

Årsmöte den 16 maj, motioner senast den 15 april
Årsmötet, eller som det formellt heter: ordinarie föreningsstämma, hålls den 16 maj. Vi kommer att vara i grannföreningens samlingslokal, samma lokal som förra året. Formell kallelse till ordinarie föreningsstämma kommer i andra halvan av april.

Till ordinarie föreningsstämma har alla medlemmar i föreningen möjlighet att skriva motioner. En motion har inget formkrav, det räcker att skriva ett e-mail till styrelsen, eller lägga en lapp i föreningens brevlåda i 4:an. Motioner skall vara inlämnade senast söndagen den 15 april, detta för att styrelsen skall ha en möjlighet att yttra sig över motionen, det är dock stämman som beslutar.

Nya stadgar
På den extra föreningsstämman tidigare i år togs det första beslutet av nya stadgar. Lagen kräver att två på varandra följande föreningsstämmor beslutar om ändrade stadgar, och det andra beslutet tas i maj på den ordinarie föreningsstämman. Det är därför viktigt att så många som möjligt närvarar på stämman.

Vill du delta i arbetet med vår förening?
Hela idén med en bostadsrättsförening är att medlemmarna också deltar i arbetet med föreningen. Vi behöver alltid fler intresserade till styrelsen och till valberedningen. Meddela valberedningen eller styrelsen om du är intresserad. Föreningen är med i Bostadsrätterna och vi har möjlighet att gå på kurs genom dem utan kostnad!

Protokoll från extra föreningsstämma
Det justerade protokollet från den extra föreningsstämman finns att läsa på föreningens hemsida (www.brfnorrafriheten.se). Om någon önskar protokollet utskrivet på papper, meddela styrelsen så lägger vi ett exemplar i din brevlåda.

Föreningsdag den 21 april
Lördagen den 21 april hoppas vi kunna stänga in vintern för sommarförvaring och släppa loss våren och sommaren (men om vintern håller i sig kan vi tvingas flytta på föreningsdagen). Vi samlas som vanligt kl 10 utanför 4:ans port och städar, fixar och donar inför sommaren. Efter ett par timmar, när vi blivit klara, så väntar grillen med korv, bröd och kaffe.

Kommande händelser
24 april – styrelsemöte
16 maj – ordinarie föreningsstämma