Information från styrelsen, oktober 2021

Från det senaste styrelsemötet, den 26 oktober 2021, vill styrelsen informera om följande:

Fönster/balkongdörrar

Enkätsvaren visade att många medlemmar har problem med krånglande fönster och svårstängda balkongdörrar. Styrelsen ger i uppdrag åt fackfolk att fixa fönsterna – balkongdörrar kan vi ordna internt. Styrelsen återkommer med detaljer om när och hur.

Trädbeskärning

16:e nov. kommer f:a Trädbeskärning hit för att beskära och snygga till våra träd. Styrelsen hoppas att det inte ska medföra några olägenheter.

Kommande händelser

23 november – styrelsemöte via Skype