Medlemsinformation 2012-05-27

Carportplats
Carportplats 4 är ledig från mitten av september. Kontakta styrelsen med ett mail till styrelse@brfnorrfriheten.se, eller med ett meddelande i föreningens postlåda LV4, om Du är intresserad av att hyra platsen. Kostnaden är 350:- månad. Endast 12-månaders avtal.

Öppettider föreningens kontor LV4
Styrelsen har beslutat att under en provperiod under hösten/vintern ha föreningskontoret öppet för medlemmar mellan kl. 18.30 – 19.00 de dagar som det är styrelsemöte.

Det gäller således nedanstående fem onsdagar:
22 augusti
26 september
24 oktober
21 november 
12 december

Välkommen om Du har medlems-/föreningsrelaterade ärenden och vill tala med någon i styrelsen!

Hämtning av hushållsavfall sker nu en gång per vecka
Från den 7 maj hämtas hushållsavfall en gång per vecka. Tag vara på möjligheten att lämna matavfall i det bruna kärlet (hämtning måndagar) och att lämna papper, papp, tidningar, plast, metall och batterier till återvinningsstationen mitt emot Djursjukhuset. 

Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall kan lämnas till den mobila återvinningsstationen. Turlista för 2012 för den mobila återvinningsstationen för Östra Söderort finns anslaget i respektive fastighets avfallsrum.

Till Bagarmossen, korsningen Byälvsvägen/Ljusnevägen kommer den mobila återvinningsstationen:
Tisdag 7 augusti kl. 19.00 – 19.45
Tisdag 2 oktober kl. 19.00 – 19.45