Medlemsinformation 2012-07-07

Carportplats
Carportplats 4 är ledig från mitten av september. Kontakta styrelsen med ett mail till styrelse@brfnorrfriheten.se, eller med ett meddelande i föreningens postlåda LV4, om Du är intresserad av att hyra platsen. Kostnaden är 450:- månad. Endast 12-månaders avtal.

Öppettider föreningens kontor LV4
Styrelsen har beslutat att under en provperiod under hösten/vintern ha föreningskontoret öppet för medlemmar mellan kl. 18.30 – 19.00 de dagar som det är styrelsemöte.

Det gäller således nedanstående dagar:
Onsdag 22 augusti
Onsdag 26 september
Onsdag 24 oktober
Onsdag 21 november
Onsdag 12 december.

Välkommen om Du har medlems-/föreningsrelaterade ärenden och vill tala med någon i styrelsen!

Brandskydd
Emballage (kartong) i förrådsgången LV6.

Sommar, semester och inbrott!
Många är på semester och bortresta. Var noga med att husens ytterdörrar går i lås. Var uppmärksam på vem som rör sig i och omkring våra fastigheter.

 

Utomhusaktivitet?
Välkommen att hjälpa till med föreningens utomhusmiljö. Rabatter behöver rensas, gångar krattas, gräs trimmas. Som några exempel.

Kontakta Britt-Marie Skog, LV 4 (britt-marie.skog@telia.com) eller styrelsen (styrelse@brfnorrfriheten.se) för mer information!