Medlemsinformation 2012-09-08

P-plats och Carport-plats

Föreningen erbjuder parkeringsplats och carportplats med eluttag och timer.

Tid                 Kostnad
                      P-plats          Carport-plats

1 månad             350 kr            500 kr
2 månader          600 kr            950 kr
3 månader          800 kr         1 400 kr
6 månader       1 600 kr         2 750 kr

Avgiften för vald period är fast och ändras inte.  
Avgiften betalas vid ett tillfälle på utsänd avi.

Kostnaden för löpande p-plats avtal är 3 000 kr för 12 månader.
Avgiften för löpande avtal aviseras med 250 kr per månad.

Kostnaden för löpande carport-plats avtal är 5 400 kr för 12 månader.
Avgiften för löpande avtal aviseras med 450 kr per månad.

Vill Du teckna avtal? Kontakta styrelsen med ett mail till styrelse@brfnorrafriheten.se.
Ett meddelande i föreningens postlåda Ljusnevägen 4 går också bra.

 

Föreningens kontor LV4 är öppet onsdagen den 26 september kl. 18.30-19.00

Styrelsen har beslutat att under en provperiod under hösten/vintern ha föreningskontoret öppet för medlemmar mellan kl. 18.30 och 19.00 de dagar som det är styrelsemöte.
Det gäller således dessa onsdagar:
26 september,
24 oktober,
21 november samt
12 december.

Välkommen om Du har ett medlems-/föreningsrelaterade ärende och vill tala med någon i styrelsen!

 

Felanmälan

Akuta ärenden anmäls till SBC under kontorstid (tel: 0771-722 722) och till DRIFTIA efter kontorstid (08-744 09 50).
Eller direkt till SOS Alarm (112) om det är personskada, brand eller liknande händelse.

Om torktumlaren – som exempel – inte fungerar är det inte en akut händelse. Felet anmäls då till styrelsen som sedan beställer reparation. En direkt beställning från boende av reparationer/fastighetsunderhåll, utan att anmäla behovet till styrelsen, är detsamma som extra kostnader för föreningen.