Medlemsinformation 2012-09-29

Välkomna till höstens fixardag lördag 20 oktober kl. 10.00
Dags för höstens fixardag! Samling lördagen den 20 oktober kl. 10.00 utanför Ljusnevägen 4. Trädgårdsmöblerna ska in, rabatterna iordningsställas inför vintern och så några enkla uppgifter relaterade till rengöring och ordning. Grillkorv och dryck när vi är klara. Alla är mycket välkomna!

 

Föreningens kontor LV4 är öppet onsdagen den  24 oktober kl. 18.30-19.00
Styrelsen har beslutat att under en provperiod under hösten/vintern ha föreningskontoret öppet för medlemmar mellan kl. 18.30-19.00 de dagar som det är styrelsemöte. Det gäller således nedanstående dagar:
Onsdagen den 24 oktober,
Onsdagen den 21 november samt
Onsdagen den 12 december.
Välkommen om Du har ett medlems-/föreningsrelaterat ärende och vill tala med någon i styrelsen!

Stockholms Stad – Miljöförvaltningen
Den 19 september besökte Miljöförvaltningen BRF Norra Friheten för tillsyn av bl.a. avfallshantering och varmvattentemperatur. I rapporten från besöket bedöms föreningen ha ”goda förutsättningar att bedriva en fungerande egenkontroll”. Egenkontrollen utför föreningen tillsammans med SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum AB).

Din medverkan är också av betydelse!
Sortera avfall och hålla ordning i avfallsrummen samt meddela om det finns skadedjur i föreningens lägenheter och allmänna utrymmen är två exempel på det Du kan bidra med. Vill Du ha ett eget exemplar av rapporten från Miljöförvaltningen? Skriv ett mejl till styrelse@brfnorrafriheten.se.  Ett meddelande i föreningens postlåda Ljusnevägen 4 går också bra.

SKANSKA Nya Hem
Johan Nilsson, SBC, och föreningen träffade den 18 september företrädare för SKANSKA – Monica Bergman SKANSKA Nya Hem och Gert Eriksson SKANSKA Eftermarknad – för genomgång av de punkter SKANSKA Eftermarknad lovat att åtgärda men där ännu inte allt är klart. SKANSKA Eftermarknad har åtagit sig att stämma av föreningens förteckning mot sin egen förteckning över åtgärdade resp. icke åtgärdade punkter och därefter återkomma med förslag på hur detta ska hanteras.

Föreningens träd
Föreningen har beslutat att anlita Trädmästarna för en trädvårdsplan för föreningens träd . Framöver kommer föreningens arbetsgrupp för Mark & Utemiljö att vara Trädmästarnas kontakt i föreningen.

Energideklaration av föreningens fastigheter
Föreningen har beslutat att anlita SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum AB) för utförandet av energideklaration av föreningens fastigheter. En radonmätning kommer också att genomföras. Mer – och detaljerad – information kommer längre fram.