Medlemsinformation 2012-10-28

Föreningens kontor LV4 är öppet onsdagen den 21 november kl. 18.30-19.00
Styrelsen har beslutat att under en provperiod under hösten/vintern ha föreningskontoret öppet för medlemmar mellan kl. 18.30-19.00 de dagar som det är styrelsemöte. Det gäller följande dagar:
onsdagen den 21 november samt
onsdagen den 12 december.

Välkommen om Du har ett medlems-/föreningsrelaterat ärende och vill tala med någon i styrelsen!

Nycklar
För beställning av nycklar kontakta styrelse@brfnorrafriheten.se     
Föreningen ombesörjer beställningen men borättshavaren står för kostnaderna.

Stulna eller borttappade nycklar
Dagtid kontakta Söderlås vid Ringen AB, tel: 08-442 08 64
Kväll/helg kontakta Låsmästarnas Låsjour, tel: 08-660 26 60

OBS! Borättshavaren står för samtliga kostnader i samband med låsjour.

Byte av låskolv på lägenhetsdörr i samband med låsjour kväll/helg
Vid anlitande av låsjour och byte av låskolv gäller följande:

  • Borättshavaren informerar snarast BRF Norra Frihetens styrelse, med ett mejl till styrelse@brfnorrafriheten.se alternativt ett meddelande i föreningens postlåda Ljusnevägen 4, om att byte av låskolv skett.
  • Borättshavaren lämnar snarast den utbytta låskolven samt kvarvarande originalnycklar till BRF Norra Frihetens styrelse. Föreningen ombesörjer därefter återställande till originallåskolv för att hålla föreningens låssystem intakt.
  • OBS! Borättshavaren står för samtliga kostnader i samband med byte av låskolv samt återställande av originallåskolv.

Radonmätning
Mätutrustningen återlämnas efter helgerna i januari. Besked om datum kommer senast i början på januari 2013.

Brandskydd
Inga anmärkningar. Dock har det påtalats från arbetsledaren för städningen av trappor och entréer att det ibland står barnvagnar, cyklar och annat som på vissa våningsplan hindrar städarbetet.