Medlemsinformation 2012-11-26

Föreningens kontor LV4 är öppet onsdagen den 12 december kl. 18.30-19.00
Välkommen om Du har ett medlems-/föreningsrelaterat ärende och vill tala med någon i styrelsen!

Belysning i hissarna
Föreningen har beställt nya armaturer till hissarna från Nacka Hiss AB. Ny belysning ska vara på plats till i mitten av december.

Brandskydd
Barnvagnar, cyklar och annat (plastleksaker som exempel) får inte finnas i trapphusen. Och inget får finnas i gångarna till lägenhetsförråden. Dels hindrar det städarbetet. Dels är det brandfarligt.

Energideklaration av fastigheterna
SBC kommer onsdagen den 28 november att påbörja arbetet med att energideklarera fastigheterna.

Hämta och lämna med fordon
Fordon (som exempel bilar av olika slag) får inte köras upp på den stenlagda ytan utanför respektive fastighet. Den är inte byggd för detta. Resultatet av tunga fordon på plattorna blir sättningar som sedan skapar vattensamlingar. Konsekvensen blir begränsad vattenavrinning över trottoar och vidare mot gatan och avloppssystemet. Förutom problemet med sättningar kan höga fordon skada taken över entréerna.