Lägenhetsnummer

Lantmäteriverkets lägenhetsnummer för lägenheterna för BRF Norra Friheten har nu kommit. Numret kommer att sättas upp på respektive lägenhetsdörr, tillsammans med det gamla lägenhetsnumret, samt på anslagstavlan i respektive entré.

Det finns nu två nummer för varje lägenhet i BRF Norra Friheten; Ett INTERNT som är det som står på alla handlingar som upplåtelseavtal, pantsättningar och så vidare. Ett som är EXTERNT och som Lantmäteriverket har upprättat i ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter.

Föreningen kommer i fortsättningen att ange båda numren i aviseringar och motsvarande. Dock ett undantag;
Vid den senaste aviseringen av månadsavgifter finns endast det externa lägenhetsnumret angivet.